Vadsbo SwitchTech Group AB


Vadsbo SwitchTech Group AB
är ett moderbolag som just nu består av det rörelsedrivande bolaget Vadsbo LightTech AB. Vadsbo LightTech AB har historiskt visat god tillväxt och lönsamhet. Den genomsnittliga omsättnings­tillväxten har under de senaste fem åren varit cirka 30 procent per år med ett genomsnittligt rörelseresultat före avskriv­ningar (EBITDA) om cirka 7,4 procent. Genom den framtida tillväxtstrategin förväntas tillväxten uppgå till 25-35 procent på årsbasis samtidigt som bolagets historiska investeringar i produktutveckling beräknas kunna höja lönsamheten till en EBITDA-marginal om 13 procent.

Vadsbo LightTech AB utvecklar, designar och säljer ljusstyrningslösningar för stora och smarta projekt. De har arbetat tillsammans med grossister, elektriker och armaturtillverkare i över 20 år och är en känd aktör inom belysningsstyrning, dimring & LED. Vadsbo LightTech AB är certifierad Casambi-partner för den svenska marknaden.

Produktportföljen består idag av en kombination av egen­utvecklade produkter och produkter utvecklade tillsammans med ledande globala tillverkare samt olika typer av tjänster. Merparten av produkterna säljs under egna varumärket och har utvecklats för att vara energieffektiva, användarvänliga och hålla hög kvalitet.

För mer information om Vadsbo LightTech AB klicka här.