INVESTOR RELATIONS

Delårsrapport 1 (Delårsrapport 1, 1 januari – 31 mars 2024), 2024-05-17
Du kan läsa mer här.

Kallelse till årsstämma, 2024-04-18
Årsstämman äger rum fredagen den 17 maj 2024. Se kallelsen här.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01- 2023-12-31, 2024-04-18
Du kan läsa mer här.

Vadsbo SwitchTech Group startar dotterbolag inom industriella belysningsprodukter, 2024-03-01
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2023, 2024-02-16
Kommuniké för helåret 1 januari – 31 december 2023, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2023
Du kan läsa mer här.

Delårsrapport 3, 2023 (23-01-01 – 23-09-30) 2023-10-11
Du kan läsa mer här.

Halvårsrapport 2023 (23-01-01 – 23-06-30), 2023-11-02
Du kan läsa mer här.

Kommuniké från Årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB, 2023-06-09
Du kan läsa mer här.

Delårsrapport 1, 2023 (23-01-01 – 23-03-31), 2023-05-17
Du kan läsa mer här.

Kallelse till Årsstämma, 2023-05-11
Årsstämman äger rum torsdagen den 8 juni 2023.
Du kan läsa mer här.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 (22-01-01-22-12-31)
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2022, 2022-02-17
Kommuniké för helåret 1 januari – 31 december 2022, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2022
Du kan läsa mer här.

Delårsrapport 3, 2022 (22-01-01 – 22-09-30), 2022-11-11
Du kan läsa mer här.

Vadsbo SwitchTech Group AB förvärvar 100% av aktierna i LedLab AB, 2022-09-30
Läs mer här.

Halvårsrapport 2022 (22-01-01– 22-06-30), 2022-08-19
Du kan läsa mer här.

Flaggningsmeddelande i Vadsbo SwitchTech Group AB, 2022-06-17
Läs mer här.

Nyemission registrerad, 2022-06-03
Läs mer här.

Fulltecknad emission avslutad, 2022-05-23
Läs mer här.

Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB, 2022-05-20
Läs mer här.

Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo SwitchTech inleder idag sin företrädesemission. 2022-05-02
Läs pressmeddelandet här.

Vadsbo SwitchTech Group AB: Emissionsmemorandum 2022, 2022-05-02
Du kan läsa mer här.

Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter
i Vadsbo SwitchTech Group AB, 2022-04-29
Anmälningssedel hittar du här.

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
i Vadsbo SwitchTech Group AB, 2022-04-29
Anmälningssedel hittar du här.

Korrigering av Delårsrapport 1, 2022-04-27
I tidigare pressmeddelande uppgavs en felaktig rubrik gällande periodens utfall. Du kan läsa mer här

Delårsrapport 1 (22-01-01 – 22-03-31) 2022-04-27
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande Vadsbo Switchtech Group tidigarelägger delårsrapport kvartal ett 2022, 2022-04-25
Nytt datum för rapporten är 27:e april 2022. Läs pressmeddelandet här.

Kallelse till årsstämma, 2022-04-20
Årsstämman äger rum torsdagen den 19 maj 2022. Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande Vadsbo genomför företrädesemission 2022-04-19
Du kan läsa mer här.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 (21-01-01–21-12-31)
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2021, 2022-02-18
Kommuniké för helåret 1 januari – 31 december 2021, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2021
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2021 (21-01-01–21-12-31, delårsrapport 4, 21-10-01–21-12-31)
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande miljon-order 2021-12-20
Du kan läsa mer här.

Delårsrapport 3, 2021 (21-01-01 – 21-09-30), 2021-11-12
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande Casambi-produkter 2021-08-26
Du kan läsa mer här.

Halvårsrapport 2021 (21-01-01– 21-06-30), 2021-08-20
Du kan läsa mer här.

Presentation från årsstämman, 2021-05-21
Här finner du vad som presenterades under årsstämman som ägde rum den 20 maj 2021.
Du kan läsa mer här.

Kommuniké från årsstämman 2021, 2021-05-21
Den 20 maj 2021 höll Vadsbo SwitchTech Group sin årsstämma och här följer en kort resumé kring de beslut som fattades.
Du kan läsa mer här.

Delårsrapport 1, 2021 (21-01-01 – 21-03-31), 2021-05-20
Du kan läsa mer här.

Anmälan till årsstämma och formulär för förhandsröstning, 2021-05-12
Du kan läsa mer här.

Kallelse till årsstämma, 2021-04-21
Årsstämman äger rum torsdagen den 20 maj 2021. Du kan läsa mer här.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020, 2021-04-12
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2020, 2021-02-18
Kommuniké för helåret 1 januari – 31 december 2020, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2020
Du kan läsa mer här.

Delårsrapport 2020 (20-01-01 – 20-09-30), 2020-11-17
Du kan läsa mer här.

Halvårsrapport 2020 (20-01-0 1– 20-06-30), 2020-08-19
Du kan läsa mer här.

Kommuniké från årsstämman, 2020-05-12
Du kan läsa mer här.

Året som gått samt Q1 presentation vid årsstämma, 2020-05-12
Läs presentationen här.

Delårsrapport 2020, 20-01-01–20-03-31
Du kan läsa mer här.

Kallelse till årsstämma, 2020-04-09
Du kan läsa mer här.

Rättelse av Bokslutskommniké 2019, 2020-04-09
Du kan läsa mer här.

Rättelsen grundar sig på det villkorade aktieägartillskottet ifrån moderbolaget har klassificerats som övrig fordran – 3 000 kkr istället för fordringar koncernföretag och därmed minskas fordran ifrån 7 884 kkr till 4 884 kkr i moderbolagets balansräkning. Detta har ingen resultat eller kassapåverkande effekt.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019, 2020-04-09
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2019, 2020-02-21
Kommuniké för helåret 1 januari – 31 december 2019, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2019
Du kan läsa mer här.

Vadsbo Transformatorer AB byter bolagsnamn till Vadsbo LightTech AB, 19-12-17
Läs mer här.

Delårsrapport 2019, 19-01-01 – 19-09-30
Läs mer här.

Halvårsrapport 2019, 2019-08-15
Läs mer här.

Pressmeddelande 2019-05-20
Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB.
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2019-05-03
Vadsbo lanserar Gateway och utökar sitt tjänsteutbud.
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2019-05-03
Vadsbo lanserar nya dimrar för försäljning på nya marknader.
Du kan läsa mer här.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018, 2019-04-10
Du kan läsa mer här.

Kallelse till årsstämma, 2019-04-10
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2018, 2019-02-21
Helåret 1 januari – 31 december 2018, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2018
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2018-11-28
Vadsbo lanserar tre nya uppkopplade produkter.
Du kan läsa mer här.

Delårsrapport 2018, 2018-11-15
Läs mer här.

Halvårsrapport 2018, 2018-08-16
Läs mer här.

Kommuniké från årsstämman, 2018-05-18
Läs mer här.

Delårsrapport 1 2018, 2018-05-17
Läs mer här.

Pressmeddelande 2018-04-26
Vadsbo får order och skriver avtal med engelsk distributör.
Du kan läsa mer här.

Kallelse till årsstämma 2018-04-10
Du kan läsa mer här.

Årsredovisning 2017, 2018-04-10
Årsredovisningen kan du läsa här.

Pressmeddelande 2018-03-21
Vadsbo tredubblar sin försäljning av vriddimrar.
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2018-03-13
Vadsbo Transformatorer AB får miljonorder från exportkund.
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2018-03-12
Rättelse i Vadsbo SwitchTechs Groups bokslutskommuniké.
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2017, 2018-02-22
Kommuniké för helåret 1 januari – 31 december 2017, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2017
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2018-01-18
Vadsbo Transformatorer AB lanserar ny vriddimmer för LED.
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2017-12-21
Vadsbo Transformatorer AB kompletterar sitt blåtandssystem inom Casambi-familjen med fem nya produkter.
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2017-10-20
Vadsbo Transformatorer AB levererar displayställ till Bauhaus svenska butiker.
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2017-08-24
Vadsbo SwitchTech Group byter VD och koncernchef.
Du kan läsa mer här.

Delårsrapport 2 2017, 2017-08-17
Du kan läsa delårsrapporten här.

Pressmeddelande 2017-06-02
SwitchTech AB tecknar exklusivt distributörsavtal med Casambi Technologies.
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2017-05-29
Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB kan du läsa här.

Delårsrapport 1 2017, 2017-05-18
Delårsrapporten kan du läsa här.

Kallelse till årsstämma 2017-04-20
Du kan läsa mer här.

Årsredovisning 2016, 2017-04-19
Årsredovisningen kan du läsa här.

Pressmeddelande 2017-04-04
SwitchTech AB levererar första ordern med digitala LED-drivdon baserade på SoftSwitcher-plattformen.
Du kan läsa mer här.

Pressmeddelande 2017-03-14
Vadsbo SwitchTech Group genomför riktad nyemission
Du kan läsa mer här.

Bokslutskommuniké 2016, 2017-02-23
Bokslutskommunikén kan du läsa här.

Pressmeddelande 2017-01-24
Vadsbo Transformatorer AB lanserar krondimmer för LED
Du kan läsa mer här.

Kvartalsrapport 3 2016, 2016-11-17
Kvartalsrapporten kan du läsa här.

Delårsrapport jan-juni 2016, 2016-08-18
Delårsrapporten kan du läsa här.

Pressmeddelande 2016-04-19
Teckningsperioden för Vadsbo SwitchTech Group ABs spridningsemission är nu stängd.
Vi kan tacksamt meddela att intresset varit väldigt stort och att vi blev övertecknade till 815%!
Du kan läsa mer här.Investor Relations

Vadsbo SwitchTech Group AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (3/5 2016) under kortnamnet (VADS) och handlas via banker och fondkommissionärer. För övrig investor relations-relaterad information hänvisar vi till Vadsbo SwitchTech Groups sida på Spotlight Stock Market.