ORGANISATION

Ledande befattningshavare

Henrik Lönner – Koncernchef och VD i Vadsbo LightTech AB
Född 1981
Anställd sedan 2009
Innehav: 655 738 aktier via bolag.
Kort historik:
Civilingenjör i kraftelektronik från Chalmers Tekniska Högskola. En person som varit delaktig i Vadsbo LightTechs tillväxt då Lönner lett projekten av utvecklingen av företagets egenutvecklade LED-dimrar och drivdon för att sedan sälja dem som försäljningschef. Sedan augusti 2017 är han också koncernchef.

Styrelse

Kristian Larsson –Styrelseordförande
Född 1982
Styrelseledamot sedan 2016
Innehav: 2 049 180 aktier via bolag.
Kort historik:
Mångårig erfarenhet utav försäljning och marknadsföring. Driver tillsammans med Martin Larsson familjeföretaget Ebeco. Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Ann-Christine Hvittfeldt – Styrelseledamot
Född 1966
Styrelseledamot sedan 2016
Innehav: 0 aktier
Kort historik:
Ann-Christine har mer än 25 års erfarenhet från internationellt arbete i företagsledande befattningar inom transport- och logistikbranschen samt inom detaljhandeln i företag så som AB Volvo, Hemtex AB samt DFDS AS. Ann-Christine är sedan 2010 styrelseproffs och entreprenör.

Carl Schneider – Styrelseledamot
Född 1959
Styrelseledamot sedan 2009
Innehav: 2 306 340 aktier via bolag
Kort historik:
Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. En av tre grundare till Viking Telecom AB 1988 där Schneider arbetade som VD fram till juni 2003. Viking Telecom var noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Schneider har sedan 2003 arbetat som aktiv styrelseledamot och ägare i ett antal mindre bolag främst med fokus på bolag med tekniska produkter. Har ett eget investment- och konsultbolag, Jovitech Invest AB.

Karl Nordlund – Styrelseledamot
Födelseår: 1991
Styrelseledamot sedan 2021
Innehav: 2 306 350 aktier via bolag.
Kort historik:
Master i Kunskapsbaserat entreprenörskap från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Flerårig erfarenhet från investeringar, styrelsearbete och företagsutveckling. Vice VD på investeringsbolaget Fore C Investment.