ORGANISATION

Ledande befattningshavare

Henrik Lönner – Koncernchef och VD i Vadsbo LightTech AB
Född 1981
Anställd sedan 2009
Innehav: 655 738 aktier via bolag.
Kort historik:
Civilingenjör i kraftelektronik från Chalmers Tekniska Högskola. En person som varit delaktig i Vadsbo LightTechs tillväxt då Lönner lett projekten av utvecklingen av företagets egenutvecklade LED-dimrar och drivdon för att sedan sälja dem som försäljningschef. Sedan augusti 2017 är han också koncernchef.

Styrelse

Göran Nordlund – Styrelseordförande
Född 1958
Styrelseledamot sedan 2003
Innehav: 2 306 350 aktier via bolag.
Kort historik:
Mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin och aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher. Göran driver sedan 15 år en investeringsverksamhet där han via sitt bolag Fore C Investment in¬vesterar i entreprenörsledda bolag med tillväxtambitioner. Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och studier i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Ann-Christine Hvittfeldt – Styrelseledamot
Född 1966
Styrelseledamot sedan 2016
Innehav: 0 aktier
Kort historik:
Ann-Christine har mer än 25 års erfarenhet från internationellt arbete i företagsledande befattningar inom transport- och logistikbranschen samt inom detaljhandeln i företag så som AB Volvo, Hemtex AB samt DFDS AS. Ann-Christine är sedan 2010 styrelseproffs och entreprenör.

Kristian Larsson – Styrelseledamot
Född 1982
Styrelseledamot sedan 2016
Innehav: 2 049 180 aktier via bolag.
Kort historik:
Mångårig erfarenhet utav försäljning och marknadsföring. Driver tillsammans med Martin Larsson familjeföretaget Ebeco. Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Martin Larsson – Styrelseledamot
Född 1978
Styrelseledamot sedan 2016
Innehav: 2 049 180 aktier via bolag.
Kort historik:
Har de senaste tio åren drivit familjebolaget Ebeco AB. Martin har tidigare arbetat med gas & oljetrading för D-Gas Ltd (E.ON gruppen). Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet och studier vid Harvard Business School.

Carl Schneider – Styrelseledamot
Född 1959
Styrelseledamot sedan 2009
Innehav: 2 306 340 aktier via bolag
Kort historik: Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. En av tre grundare till Viking Telecom AB 1988 där Schneider arbetade som VD fram till juni 2003. Vi-king Telecom var noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Schneider har sedan 2003 arbetat som aktiv styrelseledamot och ägare i ett antal mindre bolag främst med fokus på bolag med tekniska produkter. Har ett eget investment- och konsultbolag, Jovitech Invest AB.