INVESTOR RELATIONS

Pressmeddelande 2016-04-19
Teckningsperioden för Vadsbo SwitchTech Group ABs spridningsemission är nu stängd.
Vi kan tacksamt meddela att intresset varit väldigt stort och att vi blev övertecknade till 815%!
Du kan läsa mer här.

Investor Relations
För övrig investor relations-relaterad information hänvisas till Vadsbo SwitchTech Groups informationssida hos AktieTorget.