Vadsbo SwitchTech Group

Vadsbo Switchtech lowres

Vadsbo SwitchTech Group AB är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996 och som levererar produkter, lösningar och tjänster till belysningsbranschen. Bolaget är en etablerad le­verantör av styr- och ljusreglering inom LED-belysning och har varit verksamma i segmentet sedan 2009.

Produktportföljen består idag av en kombination av egen­utvecklade produkter och produkter utvecklade tillsammans med ledande globala tillverkare. Merparten av produkterna säljs under egna varumärken och har utvecklats för att vara energieffektiva, användarvänliga och hålla hög kvalitet.

Vadsbo SwitchTech består av det rörelsedrivande bolaget Vadsbo LightTech AB. Vadsbo LightTech AB har historiskt visat god tillväxt och lönsamhet. Den genomsnittliga omsättnings­tillväxten har under de senaste fyra åren varit cirka 30 procent per år med ett genomsnittligt rörelseresultat före avskriv­ningar (EBITDA) om cirka 7,4 procent. Genom den framtida tillväxtstrategin förväntas tillväxten uppgå till 25-35 procent på årsbasis samtidigt som Bolagets historiska investeringar i produktutveckling beräknas kunna höja lönsamheten till en EBITDA-marginal om 13 procent.

För mer information om Vadsbo LightTech AB klicka här.